Bez kategorii

Często gdy dojdzie już do rozwiązania małżeństwa przez rozwód pojawia się problem podziału majątku wspólnego. Postaramy się tutaj odpowiedzieć na kilka najważniejszych pytań związanych z tym tematem, ponieważ w ostatnich latach coraz więcej małżeństw decyduje się na ten krok. Czym jest majątek wspólny? Otóż zazwyczaj są...

Rozwód nie zawsze musi wiązać się z długimi i męczącymi rozprawami. Czasami sprawa rozwodowa może przebiegać szybko i sprawnie, szczególnie jeśli pomaga nam w tym odpowiedni prawnik. Jakie są zalety, a jakie wady wyroku o rozwód bez orzekania o winie? I co musi być spełnione by...

Jednymi z najczęstszymi sprawami w sądzie są sprawy rozwodowe. Nie zawsze jednak są powszechnie znane warunki jakie musza być spełnione, by rozwód mógł być orzeczony. Otóż, aby sąd mógł orzec o rozwodzie, muszą wystąpić tzw. przesłanki pozytywne, czyli okoliczności świadczące o tym, że nastąpił faktyczny rozpad...

Czym się charakteryzuje rozwód z orzeczeniem o winie? Podczas rozwodów, gdzie nie ma porozumienia między małżonkami co do podziału majątku, sąd ustala który z małżonków ponosi winę za rozpad małżeństwa. Może ustalić, że ponosi ją jeden z małżonków lub że ponoszą winę oboje małżonkowie. Nie bada...