Upadłość firmy

Kancelaria ma bogate doświadczenie w sferze doradztwa i oceny wypłacalności spółek pod względem zaistnienia przesłanek umożliwiających ogłoszenie upadłości firmy. Utrata płynności finansowej przez przedsiębiorstwo nawet na krótki okres czasu może doprowadzić do nieodwracalnych kłopotów finansowych. Kancelaria prawna w umiejętny sposób oceni stan zadłużenia spółki i zagwarantuje wsparcie merytoryczne podczas procesu ogłoszenia upadłości firmy. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam tworzyć skuteczne plany zaspokojenia wierzycieli, które niwelują pojawienie się negatywnych konsekwencji. W imieniu naszych Klientów zajmujemy się wszystkimi niezbędnymi formalnościami tak, by proces upadłościowy przebiegał sprawnie i bez żadnych komplikacji. W celu omówienia szczegółów współpracy zapraszamy do osobistego spotkania lub kontaktu telefonicznego.

Zapewniamy merytoryczne wsparcie wszystkim przedsiębiorcom chcącym ogłosić upadłość firmy

Prawnicy kancelarii świadczą kompleksową obsługę na każdym etapie ogłoszenia upadłości firmy. Zawsze rozpoczynamy od zbadania podstaw do ogłoszenia upadłości w spółce prawa handlowego. Szczegółowa i fachowa analiza pozwala nam określić kiedy dane przedsiębiorstwo powinno złożyć wniosek do sądu upadłościowego. Określamy jaka forma upadłości byłaby dla danej firmy najkorzystniejsza. Warto podkreślić, że wyróżniamy:

  • upadłość likwidacyjna –to likwidacja spółek, której wypadkową jest sprzedaż majątku na poczet powstałych wierzytelności
  • upadłość układowa – przedsiębiorstwo może kontynuować swoją działalność, jednak jest zobowiązane do zawarcia ze swoimi wierzycielami układu i zaspokajania powstałych zobowiązań

Nawiązując współpracę z naszą kancelarią prawną otrzymują Państwo pełną obsługę w zakresie przygotowania wniosków o ogłoszenie upadłości firmy. Zawsze przedstawiamy wady i zalety obu form ogłoszenia upadłości. Wspólnie z Klientem wybierając rozwiązanie, które pozwoli szybko przeprowadzić proces w jego firmie. Korzystając z naszej profesjonalnej pomocy otrzymują Państwo pewność wyjścia z trudnej sytuacji finansowej.