Rozwód – przesłanki pozytywne i negatywne

Rozwód – przesłanki pozytywne i negatywne

Jednymi z najczęstszymi sprawami w sądzie są sprawy rozwodowe. Nie zawsze jednak są powszechnie znane warunki jakie musza być spełnione, by rozwód mógł być orzeczony.

Otóż, aby sąd mógł orzec o rozwodzie, muszą wystąpić tzw. przesłanki pozytywne, czyli okoliczności świadczące o tym, że nastąpił faktyczny rozpad życia małżeńskiego. Do takich należy zaliczyć trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego.

Co należy przez to rozumieć? Otóż w praktyce sądowej  warunki te uważa się za spełnione, gdy: ustało współżycie pomiędzy małżonkami, strony nie prowadza wspólnego gospodarstwa domowego oraz ustały pomiędzy nimi więzi uczuciowe i emocjonalne Ponadto nie może wystąpić żadna z przesłanek negatywnych, czyli tych, które świadczą o tym, że małżeństwo wciąż żyje razem, a męża i żonę łączą bliskie relacje. Wśród przesłanek negatywnych nie wymienia się jednak braku zgody na rozwód ze strony jednego z małżonków, co oznacza, że brak takiej zgody nie jest formalną przeszkodą do rozwiązania małżeństwa. Przeszkodą rozwodową mogą być za to inne kwestie: dobro wspólnych małoletnich dzieci stron postępowania, żądanie rozwodu jedynie przez winnego rozpadowi małżeństwa, a także inne przypadki, w których rozwód mógłby być sprzeczny z zasadami współżycia społecznego (np. rozwodu żąda mąż ciężko chorej kobiety, a ona nie wyraża na niego zgody, gdyż pozostałaby bez opieki i środków do życia). Wszystkie te sytuacje wynikają z art. 56 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U. z 2012 r. poz. 788).