Koszt obsługi

Stawki proponowane przez Kancelarię zależą od charakteru sprawy, stopnia jej skomplikowania oraz terminu wykonania usługi, a w sprawach sądowych także od wartości przedmiotu sporu. Przy ustalaniu honorarium uwzględniany niezbędny czas i nakład pracy.

Sprawa każdego Klienta rozpatrywana jest indywidualnie i dlatego kierujemy się elastycznością w ustalaniu finansowych zasad współpracy. Oceniamy między innymi takie czynniki jak nowatorski charakter sprawy wymagający zaangażowania prawnika o wąskiej specjalizacji, przewidywany czas na rzetelne opracowanie danego zagadnienia, wielowątkowość sprawy, okres współpracy z Klientem.

Kancelaria stosuje dwa systemy ustalania honorariów za świadczone usługi.

  1. System ryczałtowy:

– stawka miesięczna: obliczana na podstawie spodziewanego nakładu pracy prawnika oraz stopnia skomplikowania sprawy

– abonament: przewidywana ilość godzin pracy prawnika  w danym miesiącu kalendarzowym

W przypadku, gdy pełny pakiet godzin nie został wykorzystany w danym miesiącu, istnieje możliwość przeniesienia pozostałych godzin na kolejny miesiąc celem ich spożytkowania.

  1. System godzinowy:

– stawka za godzinę pracy: ustalana dla konkretnego zadania

W tym przypadku oszacowanie liczby godzin niezbędnych do wykonania zlecenia może nastąpić po wstępnej analizie sprawy na podstawie dokumentacji przekazanej przez Klienta.

Inne wydatki ponoszone przez Kancelarię przy świadczeniu usług (delegacje, podróże, hotele) rozliczane są osobno.