Kancelaria Prawna Krzysztof Bilski w Gliwicach posiada szeroką wiedzę z zakresu prawa krajowego oraz zagranicznego. Wiedzę tę wykorzystujemy przy współpracy z klientami, którzy otrzymują od nas pomoc w najtrudniejszych sprawach. Nasza kancelaria w Gliwicach oferuje pomoc prawną w zakresie klienta biznesowego oraz indywidualnego.

Zrzeszamy osoby z doświadczeniem prawnym obejmującym różne dziedziny życia, co pozwala nam na skuteczne rozwiązywanie problemów prawnych osób prywatnych jak i firm. Obsługa prawna firm realizowana jest w zgodzie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem należytej staranności i poufności biznesowej.

Kogo można spotkać w naszej gliwickiej kancelarii

Radca prawny Gliwice

wolny zawód zaufania publicznego. Pomaga w rozwiązywaniu problemów prawnych, udziela porad, opracowuje projekty aktów prawnych. Może również występować jako pełnomocnik lub obrońca podczas rozpraw sądowych. Zawód ten jest wykonywany na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.

Adwokat Gliwice

prawnik, który świadczy pomoc prawną w szerokim znaczeniu. Usługi adwokackie mogą obejmować zarówno porady prawne, jak i opracowywanie kompletnych projektów aktów prawnych, aż po reprezentacje stron w sądach. Zawód ten jest wykonywany na podstawie ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze.

 • Zakładanie i rejestracja firm, spółek
 • Nieruchomości
 • Obsługa dla podmiotów korporacyjnych
 • Oddłużanie i postępowanie układowe, upadłościowe
 • Opinie prawne
 • Przekształcenie spółki
 • Upadłość firmy
prawnik Gliwice obsługa prawna firm przedsiębiorstw
Zakładanie i rejestracja firm, spółek
 • Doradztwo dla pracowników
 • Doradztwo dla rodziny
 • Doradztwo w sprawach małżeńskich, alimenty
 • Doradztwo w sprawach nieruchomości
 • Doradztwo w sprawach spadkowych
 • Doradztwo w sprawach spadku
 • Odstąpienie od umowy
 • Odszkodowania. Błędy medyczne
 • Wypadki komunikacyjne
 • Zalania i inne zdarzenia losowe
 • Opiniowanie umów
 • Podział majątku
 • Pomoc prawna dla cudzoziemców
 • Porady, doradztwo prawne
 • Pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • Rozwód
 • Spadki
 • Upadłość konsumencka
prawnik gliwice rozwod sprawy rozwodowe

Sprawy w jakich najczęściej potrzebna jest pomoc prawna radcy prawnego lub adwokata:

Podział majątku

Decydując się na podział majątku, zdecydowanie warto podjąć współpracę z wykwalifikowanym specjalistą, jakim jest adwokat, pracujący w oddziale naszej Kancelarii w Katowicach oraz Gliwicach. Wyróżnia się on odpowiednim doświadczeniem i niezbędną wiedzą, przy pomocy której zapewnia skuteczne doradztwo i wsparcie w wielu sytuacjach, aby odpowiednio poprowadzić konkretną sprawę, niezależnie czy dotyczy ona rozwiązania małżeństwa poprzez rozwód, ogłoszenia upadłości czy też zawarcia umowy o rozdzielności majątkowej.

Sprawy rozwodowe

Sprawy rozwodowe, którymi często zajmuje się adwokat z naszej Kancelarii, dotyczą przede wszystkim różnych sytuacji związanych z rozstaniem małżonków, włączając w to rozwód bez orzekania o winie, rozwód z orzeczeniem o winie czy też inne istotne kwestie dotyczące przyszłości dotychczas wspólnie tworzonej rodziny, jak ustalenie władzy rodzicielskiej, alimenty i nie tylko, w zależności od indywidualnej sytuacji, oczekiwań czy też potrzeb klientów.

Sprawy rodzinne

Rzetelny i doświadczony adwokat obsługujący klientów w Katowicach i Gliwicach, rozwiązujący skomplikowane sprawy rodzinne to wykwalifikowana osoba, której warto zaufać. W Kancelarii już od lat zajmujemy się regulowaniem stosunków pomiędzy małżonkami oraz dziećmi, proponując fachową opiekę prawną, przekazując niezbędne informacje, wyjaśniając konkretne przepisy, jednocześnie zapewniając wsparcie emocjonalne, łącząc profesjonalizm z indywidualnym podejściem do poszczególnych spraw.

Postępowania spadkowe

Poza kwestiami rodzinnymi, takimi jak rozwody, nasz adwokat specjalizuje się także w kompleksowym prowadzeniu postępowań spadkowych. Wówczas zadaniem eksperta jest reprezentacja klientów w sprawach dziedziczenia, np. gdy spadkodawca nie sporządził testamentu lub nie określił w nim spadkobierców. Doradztwo prawne w tym zakresie często okazuje się niezbędne również w sytuacji, kiedy klient chce przyjąć lub sporządzić własny testament.

Zakładanie i rejestracja firm, spółek

Odpowiadając na potrzeby przedsiębiorców, chętnie pomagamy przy zakładaniu i rejestracji firm lub spółek, dbając o uzupełnienie niezbędnych formalności, dzięki czemu klienci mogą sprawnie i bez żadnych problemów uruchomić własną działalność gospodarczą. W takiej sytuacji najlepiej więc skorzystać ze wsparcia, jakie proponuje adwokat z naszej Kancelarii w Gliwicach oraz Katowicach, aby mieć pewność, że wszystkie dokumenty zostaną złożone w odpowiednim terminie, co pozwala uniknąć niepewności i stresu.

Obsługa podmiotów korporacyjnych

Adwokat z naszej Kancelarii Prawnej specjalizuje się również w kompleksowej obsłudze podmiotów korporacyjnych, którym chętnie pomaga w różnych sytuacjach. Ze względu na złożoność przepisów, prawnicy świadczą szeroki zakres usług, obejmujący zarówno tworzenie nowych podmiotów, jak i bieżącą obsługę istniejących spółek, fundacji, stowarzyszeń oraz innych jednostek, aby funkcjonowały one sprawnie i legalnie.

Zapraszamy do współpracy