Doradztwo w sprawach spadku

Z chwilą śmierci określone osoby z kręgu bliskich zmarłego dziedziczą spadek na podstawie ustawy lub testamentu. Zależnie od tego, czy spadkodawca pozostawił długi, czy też nie rozbieżne mogą być decyzje spadkobierców w przedmiocie przyjęcia lub odrzucenia spadku. W sytuacji gdy jest kilku spadkobierców pojawi się kwestia, w jaki sposób dokonać podziału majątku spadkowego. Nie zawsze spadek można podzielić tak jak się chce. Te i inne kwestie: czym jest zachowek i w jakich sytuacjach „pominięci” spadkobiercy mogą dochodzić swoich praw, czy można skutecznie zrzec się dziedziczenia za życia spadkodawcy, postaramy się wyjaśnić prosto i rzeczowo.

 

Spadkobierca nabywa spadek z chwilą śmierci spadkodawcy, od tego momentu może pojawić się szereg problemów prawnych związanych z dziedziczeniem.

Nasi prawnicy w jasny i prosty sposób doradzają w zakresie:

 • kolejności dziedziczenia przy dziedziczeniu ustawowym
 • dziedziczenia na podstawie testamentu
 • oświadczeń o przyjęciu spadku
 • oświadczeń o odrzuceniu spadku
 • żądania zachowku
 • zapisu
 • polecenia
 • umownego działu spadku
 • prawnego znaczenia przebaczenia
 • umowy o zrzeczenie się dziedziczenia
 • odpowiedzialności za długi spadkowe
 • dziedziczenia w przypadku separacji
 • dziedziczenia po wniesieniu pozwu o rozwód
 • dziedziczenia gdy została zawarta umowa o rozdzielność majątkową
 • dziedziczenia pomiędzy konkubentami
 • dziedziczenia przez osoby małoletnie
 • wydziedziczenia
 • spadków za granicą
 • przepisów podatkowych

Te i inne sprawy powierz nam, a my poprowadzimy je za Ciebie.

 

Warto wiedzieć, że:

 • spadkobierca może przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe (przyjęcie proste)
 • spadkobierca może przyjąć spadek z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe (przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza)
 • oświadczenie o przyjęciu/ odrzuceniu spadku może zostać złożone dopiero po śmierci spadkodawcy
 • termin na złożenie oświadczenia o przyjęciu/odrzuceniu spadku wynosi sześć miesięcy i jest liczony od dnia powzięcia wiedzy o powołaniu do spadku
 • oświadczenie o przyjęciu/ odrzuceniu spadku składa się przed sądem lub notariuszem
 • uprawnionymi do zachowku są małżonek, zstępni, przysposobieni i ich zstępni, rodzice spadkodawcy i przysposabiający
 • wierzyciel może żądać, aby odrzucenie spadku zostało uznane za bezskuteczne w stosunku do niego, jeśli odrzucenie nastąpiło z jego pokrzywdzeniem
 • dział spadku może nastąpić na mocy umowy pomiędzy spadkobiercami, jeśli do spadku wchodzi nieruchomość koniczna jest forma aktu notarialnego